CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG TRUNG NAM TP. HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG TRUNG NAM


TP. HỒ CHÍ MINH

_________________________________________________

 TRUNG NAM CONTRUCTION CONSULTANT COMPANY HO CHI MINH CITY

Tin nội bộ
 • Trang chủ / Tin tức / Tin nội bộ
 • QĐ Bổ Nhiệm Trưởng Phòng KTS
  Thứ tư, 22/05/2013

   

  CTY TƯ VẤN XÂY DỰNG TRUNG NAM                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    55 Nguễn Văn Thủ, Quận 1, TP. HCM                              Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

        Số :       /QĐ-TCHC-2011                                                    --oOo--                                       

                                                                                     TP. HCM, ngày       tháng      năm 2011

   

  Quyết định

  (V/v: bổ nhiệm Trưởng phòng tư vấn thiết kế)

   

  -         Căn cứ luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005

  -          Căn cứ vào điều lệ Công ty tư vấn xây dựng Trung Nam ngày 06 tháng 05 năm 2002

  -          Căn cứ Qui chế quản lý công ty kèm theo Quyết định số 22/QCQL ngày 14/01/2006 của Chủ tịch HĐTV công ty.

  -          Căn cứ vào trình độ năng lực, tư cách, đạo đức của thành viên

   

  GIÁM ĐỐC CÔNG TY QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều I : Bổ nhiệm  Ông (bà): Cao Hà Hải Lân   - Sinh ngày: 06/03/1984

        Nghề nghiệp : Kiến trúc sư .

  CMND số: 191540970. Cấp ngày 09/10/2008 tại Công An Thừa Thiên Huế.

  Hộ khẩu thường trú: 28/5 Nguyễn Khuyến, Phú Nhuận, TP.Huế, Thừa Thiên Huế.

  Giữ chức vụ: Trưởng phòng tư vấn thiết kế

   

  Điều II : Quyền lợi và nghĩa vụ:

  -         Ông (bà): Cao Hà Hải Lân  có nhiệm vụ Quản lý, điều hành thực hiện công việc Phòng tư vấn thiết kế và các công việc liên quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc công ty về công việc của mình.

  -          Ông (bà): Cao Hà Hải Lân  được hưởng lương và quyền lợi theo Hợp đồng lao động đã ký và các Quyết định của Giám đốc công ty .

   

  Điều III : ông (bà): Cao Hà Hải Lân , Phòng tổ chức hành chánh, các Phòng ban công ty và các Đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành kể từ ngày ký quyết định này.

                                                 

                                                               CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG TRUNG NAM

                                                                                        GIÁM ĐỐC

                           

   

  Nơi nhận:

  -          Như điều 1

  -          Các CQ, đơn vị liên quan

  -          Lưu VP, HĐTVcông Ty

  TIN LIÊN QUAN
  TƯ VẤN XÂY DỰNG
  Facebook
  TOP

  A PHP Error was encountered

  Severity: Warning

  Message: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122)

  Filename: Unknown

  Line Number: 0

  A PHP Error was encountered

  Severity: Warning

  Message: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/opt/alt/php53/var/lib/php/session)

  Filename: Unknown

  Line Number: 0