CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG TRUNG NAM TP. HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG TRUNG NAM


TP. HỒ CHÍ MINH

_________________________________________________

 TRUNG NAM CONTRUCTION CONSULTANT COMPANY HO CHI MINH CITY

Tin nội bộ
 • Trang chủ / Tin tức / Tin nội bộ
 • Đánh Giá Năng Suất Làm Việc CB-CNV
  Thứ tư, 22/05/2013

  CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             TRUNGNAMCO                         Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

          Số  _____/TB-2013                                                 -----oOo-----

   

  TP.Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2013

   

  THÔNG BÁO

  ( Về việc thực hiện đánh giá năng xuất làm việc CB.CNV )

   

   - Căn cứ BộLuật Lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hòa xã Hôi Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 .

  - Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội Nước Cộng Hòa xã Hôi Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005    

  - Căn cứ vào điều lệ của Công ty CP tư vấn xây dựng Sài Gòn Việt do HĐQT công ty ban hành ngày 21 tháng 4 năm 2010 .

  - Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và tình trạng CB.CNV công ty hiện hữu .

   

  CHỦ TỊCH HĐQT/ GIÁM ĐỐC CTY THÔNG BÁO

   

  1)   Kể từ ngày 01/4/2013 Công ty thực hiện đáng giá năng suất làm việc của CB.CNV.

  2)   Thời gian ngày làm việc, nghỉ việc theo qui định như sau :

  • Thời gian làm việc ngày 8 giờ, tháng 25/26 ngày đạt năng suất 100%
  • Tất cả các trường hợp nghỉ việc đều phải được sự đồng ý của Giám đốc công ty.
  • Nghỉ việc > 2 ngày phải thông báo bằng văn bản trước 7 ngày làm việc và được sự đồng ý của Giám đốc công ty.
  • Nghỉ việc không đúng qui định bị trừ lương bằng đánh giá năng xuất làm việc theo tỷ lệ % ngày làm việc 8 giờ, tháng làm việc 25/26 ngày đạt năng suất 100%.

  3)  Làm thêm giờ, làm bù giờ được qui định như sau :

  • Khuyến khích CB.CNV làm thêm giờ, bù giờ, tăng ca có đăng ký với Quản trị VP và được tính nhân hệ số theo qui định Bộ Luật lao động (trừ trường hợp làm bù giờ)
  • Để đảm bảo kế hoạch SXKD của công ty và không ảnh hưởng đến quyền lợi về năng suất làm việc. CB.CNV có trách nhiệm làm bù giờ các trường hợp nghỉ việc không đúng qui định.

  4)  Qui định về việc thưởng CB.CNV có trách nhiệm tăng năng xuất làm việc như sau :

  • CB.CNV đạt năng suất làm việc 100% liên tục hai quý (6 tháng) được thưởng 1/4 tháng lương CB.
  • CB.CNV đạt năng suất làm việc 100% năm 12 tháng được thưởng 1/3 tháng lương CB và vượt năng xuất liên tục năm 12 tháng được thưởng 1/2 tháng lương CB.
  • Tất cả các trường hợp nghỉ việc quá thời gian 12 ngày/ năm (trừ các trường hợp nghỉ việc theo qui định của Bộ luật lao động) không được xét thưởng.
  • Tất cả các trường hợp CB.CNV có năng suất làm việc < 85% liên tục 03 tháng không được xét tăng lương và buộc thôi việc nếu tiếp tục năng suất làm việc thấp hơn 85%.

   

     Nơi nhận :                                                                                CHỦ TỊCH HĐQT/GĐ CÔNG TY

  - Toàn thể CB.CNV Cty

  - HĐQT/GĐ Cty & Lưu VP Cty ./.

   

   

                                                                                                           KS. VÕ KHẮC HỌC

  TIN LIÊN QUAN
  TƯ VẤN XÂY DỰNG
  Facebook
  TOP

  A PHP Error was encountered

  Severity: Warning

  Message: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122)

  Filename: Unknown

  Line Number: 0

  A PHP Error was encountered

  Severity: Warning

  Message: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/opt/alt/php53/var/lib/php/session)

  Filename: Unknown

  Line Number: 0